Solidt resultat i årets første kvartal / Strong Q1 performance

1712 X 963 New Owners 2

Contact

Søren Søgaard Suhr
+45 2034 0488

Solidt resultat i årets første kvartal

Welltec leverede i årets første kvartal et godt resultat med en omsætning på USD 74 millioner (DKK ~500 millioner) svarende til en vækst på 63 procent. Væksten er blandt andet drevet af et højt aktivitetsniveau i de to kategorier, brøndoptimering og brøndintegritetsløsninger til olie- og gasbrønde. Kategorien for brøndintegritet leverede et rekordresultat med en vækst på mere end 100 procent, og kategorien for brøndoptimering voksede mere end 50 procent.

Væksten indenfor brøndintegritet er i særdeleshed drevet af produktløsninger, der eliminerer udslip af metan-gasser, som er en drivhusgas, der er mange gange mere skadelig end CO2. Netop en kraftig reduktion i udslip af metan gas var en konkret målsætning, der blev besluttet på COP 26 klimatopmødet, der blev afholdt i Glasgow november 2021.    

EBITDA før særlige poster endte på USD 33 millioner (DKK ~220 millioner) svarende til en vækst på mere end 100 procent. EBITDA marginen landede på 44 procent, hvilket er knap 10 procentpoint højere end samme kvartal sidste år. 

Den øgede aktivitet og den stigende efterspørgsel på olie har haft en positiv effekt på Welltec. Welltec fortsætter med at investere i nye vækstmuligheder inden for carbon capture storage (CCS) og geotermi, hvor Welltec ser et stort potentiale for fremtiden.

Nedskrivning af russiske aktiviteter           

Welltec er kraftigt påvirket af krigen i Ukraine, og har siden begyndelsen af marts stoppet for alle nye investeringer i Rusland og reduceret virksomhedens aktivitetsniveau på det russiske marked.

Som følge af krigen og den russiske invasion nedskriver Welltec i forbindelse med kvartalsregnskabet for første kvartal 2022 for USD 8 millioner, svarende til DKK 52 millioner, for at afspejle det forventede økonomiske tab på det russiske marked. Det svarer til 50 procent af Welltec’s russiske aktiver. Welltec vil ikke udelukke, at der kan komme yderligere nedskrivninger, ligesom en nedskrivning på 100 procent heller ikke kan udelukkes.

Der bliver taget hånd om Welltec’s medarbejdere i Rusland og flere ansatte er blevet tilbudt ansættelse i Welltec’s øvrige markeder.

Forventninger til årets andet kvartal

I andet kvartal 2022 forventer Welltec en omsætning på mellem USD 80 og 85 millioner svarende til en vækst på ca. 10-15 procent i forhold til samme kvartal sidste år. EBITDA marginen forventes at lande i omegnen af 45 procent. 

Forventningerne til hele 2022 ligger på en omsætning på USD 300 millioner (DKK 2 milliarder), og et EBITDA resultat på ca. 45 procent, svarende til DKK ~900 millioner.

Strong Q1 performance

Welltec delivered strong performance during the 1st quarter of 2022, with revenue reaching USD 74 million representing a year-over-year growth of 63 percent. Activity was strong in both segments, with the Completions segment delivering a record quarter.

More precisely, on a segment basis, Interventions delivered year-over-year growth of +50 percent, whereas Completions delivered +100 percent year-over-year growth.

EBITDA before special items was USD 33 million representing a year-over-year increase of +100 percent. EBITDA margin reached 44 percent, 10 percentage points higher than the year before.

The increased activity in the oil & gas industry has driven strong demand for Welltec services and products. In addition, Welltec continues to invest in new growth areas such as carbon capture storage (CCS) and geothermal, where the company sees significant future business potential.

Write-down of Russian activities

Welltec is impacted by the war in Ukraine and has since March stopped all new investments in Russia and has reduced its activity in Russia.

As a consequence of the war and the invasion, Welltec has made a provision of USD 8 million in the first quarter results to reflect the expected economic losses associated with the Russian market. This corresponds to 50% of the value of Welltec’s assets in Russia. Welltec cannot rule out further write-downs, nor can a full 100% write-down be ruled out.

Welltec supports Russian staff with several employees being transferred to other geographical areas.  

Expectations Q2 2022

For the second quarter of 2022, a revenue of USD 80 – 85 million is expected, representing year-over-year growth of 10-15 percent and an EBITDA margin of approximately 45 percent.

For the full year 2022, a revenue of USD 300 million is expected with an EBITDA margin of approximately 45 percent.

About Welltec

Welltec® is a global technology company that develops and provides efficient, hi-tech solutions for the energy industry.

The company was founded in 1994 and grew rapidly by supplying innovative robotic technology to oil and gas operators. In 2010, Welltec introduced a new business segment focused on the development of Completion products. Commercialization of these products began in 2014, and the company is now a global leader in the field of metal expandable packer technology. Welltec’s cutting-edge products and services are designed to optimize the performance and integrity of a well, in any environment.

Through advanced engineering and lightweight design, Welltec’s solutions have helped clients increase operational efficiency and reduce carbon footprints in a safe and sustainable way for more than 25 years.